ثبت درخواست خدمات درمانی (پزشکی)

مشتری عزیز جهت ثبت درخواست میتوانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا تکمیل فرم زیر اقدام نمایید.

 

 

تعرفه خدمات درمانی: